Při výběru agentury byste měli dbát na pár skutečností, které pro Vás mohou být zásadní při další práci. 

Naše agentura má platné povolení MPSV, které si ověříte na webových stránkách www.mpsv.cz, kde najdete i další rady k zaměstnání.

Níže jsou k dispozici potvrzení pojišťovny k uzavřeným smlouvám s agenturou. Splňujeme tedy všechny zákonné povinnosti.