Společnost Cehia PA s.r.o. je českou firmou se sídlem v Plzni, která byla založena v roce 2018.

Důvodem vzniku byla nespokojenost společníka se situací na trhu práce v oblasti agenturního zaměstnávání cizinců.

Proč využít služeb naší agentury práce?

Naším cílem je poskytovat služby agentury práce transparentně, otevřeně, legálně a korektně ve vztahu k zákazníkům a našim zaměstnancům.

Služby agentury v případě dočasného přidělení 

Naše agentura práce Vás zaměstná se vším, co k tomu náleží a poté Vás zapůjčíme na dohodnutou dobu k firmě, která potřebuje dočasně zaměstnance. Jste zaměstnancem agentury práce dočasně přiděleným k dané firmě. Zajišťujeme pro Vás veškerou administrativu, personální a mzdovou agendu s výplatou mzdy.

Veškeré služby jsou samozřejmě zdarma.