Zajistíme Vám:

Dopravu – Zajistíme Vám dopravu z Rumunska do Plzně a zpět. Zajistíme dopravu do zaměstnání, k lékaři, případně na důležité úřady.

Ubytování – ubytování zajišťujeme v bytech, případně rodinných domech v okolí, nebo dojezdové vzdálenosti Vašeho zaměstnání. Počet lidí, kteří sdílí ubytování je vždy omezen dle velikosti nemovitosti. Respektujeme společné ubytování rodin, manželů a partnerů tak, aby měl každý potřebné soukromí. Případně Vám pomůžeme s vyhledáním adekvátního ubytování, pokud se rozhodnete dlouhodobě žít v Plzni také s dětmi. Individuální ubytování finančně podporujeme. V každém ubytování je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení na internet.

Zálohy na potraviny v prvních 4-6 týdnech poskytujeme novým zaměstnancům zálohy na potraviny ve výši 1000,-Kč/týden/os. Výplata zálohy je v pátek, dokud nebudete plně soběstační z vlastního příjmu. Zálohy se odečtou z následující mzdy za celý odpracovaný měsíc.

Komunikaci – většina dokumentů, které podepisujete s naší agenturou práce, jsou dvojjazyčné. V případě podpisů na úřední formuláře k zajištění zákonné agendy vše vysvětlí a přeloží Váš koordinátor, takže stále rozumíte všemu, co podepisujete.

či – po celou dobu se o Vás bude starat přidělený koordinátor, který je k dispozici v pracovních i mimopracovních činnostech, například v adaptaci na nové prostředí.

Výplatu – výplatním dnem je 25. den v měsíci. Výplatu Vám můžeme poskytnout na vybraný účet nebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti zajišťuje vždy koordinátor. K výplatě poskytujeme dle stanovených pravidel bonus až 2500,-Kč/měs.


Od Vás očekáváme:

kvalitně a kvantitativně dobře odvedenou práci

plnění přidělených úkolů přímým nadřízeným ve firmě, kde budete pracovat

dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výkonu zaměstnání

obecné dodržování společenských a kulturních norem odpovídajících životu v ČR

respektování práv kolegů, zejména pořádku a klidu pro nezbytný odpočinek při sdíleném ubytování

Zajistíme Vám:

Dopravu – Zajistíme Vám dopravu z Rumunska do Plzně a zpět. Zajistíme dopravu do zaměstnání, k lékaři, případně na důležité úřady.

Ubytování – ubytování zajišťujeme v bytech, případně rodinných domech v okolí, nebo dojezdové vzdálenosti Vašeho zaměstnání. Počet lidí, kteří sdílí ubytování je vždy omezen dle velikosti nemovitosti. Respektujeme společné ubytování rodin, manželů a partnerů tak, aby měl každý potřebné soukromí. Případně Vám pomůžeme s vyhledáním adekvátního ubytování, pokud se rozhodnete dlouhodobě žít v Plzni také s dětmi. Individuální ubytování finančně podporujeme. V každém ubytování je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení na internet.

Zálohy na potraviny v prvních 4-6 týdnech poskytujeme novým zaměstnancům zálohy na potraviny ve výši 1000,-Kč/týden/os. Výplata zálohy je v pátek, dokud nebudete plně soběstační z vlastního příjmu. Zálohy se odečtou z následující mzdy za celý odpracovaný měsíc.

Komunikaci – většina dokumentů, které podepisujete s naší agenturou práce, jsou dvojjazyčné. V případě podpisů na úřední formuláře k zajištění zákonné agendy vše vysvětlí a přeloží Váš koordinátor, takže stále rozumíte všemu, co podepisujete.

či – po celou dobu se o Vás bude starat přidělený koordinátor, který je k dispozici v pracovních i mimopracovních činnostech, například v adaptaci na nové prostředí.

Výplatu – výplatním dnem je 25. den v měsíci. Výplatu Vám můžeme poskytnout na vybraný účet nebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti zajišťuje vždy koordinátor. K výplatě poskytujeme dle stanovených pravidel bonus až 2500,-Kč/měs.


Od Vás očekáváme:

kvalitně a kvantitativně dobře odvedenou práci

plnění přidělených úkolů přímým nadřízeným ve firmě, kde budete pracovat

dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výkonu zaměstnání

obecné dodržování společenských a kulturních norem odpovídajících životu v ČR

respektování práv kolegů, zejména pořádku a klidu pro nezbytný odpočinek při sdíleném ubytování

Zajistíme Vám:

Dopravu – Zajistíme Vám dopravu z Rumunska do Plzně a zpět. Zajistíme dopravu do zaměstnání, k lékaři, případně na důležité úřady.

Ubytování – ubytování zajišťujeme v bytech, případně rodinných domech v okolí, nebo dojezdové vzdálenosti Vašeho zaměstnání. Počet lidí, kteří sdílí ubytování je vždy omezen dle velikosti nemovitosti. Respektujeme společné ubytování rodin, manželů a partnerů tak, aby měl každý potřebné soukromí. Případně Vám pomůžeme s vyhledáním adekvátního ubytování, pokud se rozhodnete dlouhodobě žít v Plzni také s dětmi. Individuální ubytování finančně podporujeme. V každém ubytování je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení na internet.

Zálohy na potraviny v prvních 4-6 týdnech poskytujeme novým zaměstnancům zálohy na potraviny ve výši 1000,-Kč/týden/os. Výplata zálohy je v pátek, dokud nebudete plně soběstační z vlastního příjmu. Zálohy se odečtou z následující mzdy za celý odpracovaný měsíc.

Komunikaci – většina dokumentů, které podepisujete s naší agenturou práce, jsou dvojjazyčné. V případě podpisů na úřední formuláře k zajištění zákonné agendy vše vysvětlí a přeloží Váš koordinátor, takže stále rozumíte všemu, co podepisujete.

či – po celou dobu se o Vás bude starat přidělený koordinátor, který je k dispozici v pracovních i mimopracovních činnostech, například v adaptaci na nové prostředí.

Výplatu – výplatním dnem je 25. den v měsíci. Výplatu Vám můžeme poskytnout na vybraný účet nebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti zajišťuje vždy koordinátor. K výplatě poskytujeme dle stanovených pravidel bonus až 2500,-Kč/měs.


Od Vás očekáváme:

kvalitně a kvantitativně dobře odvedenou práci

plnění přidělených úkolů přímým nadřízeným ve firmě, kde budete pracovat

dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výkonu zaměstnání

obecné dodržování společenských a kulturních norem odpovídajících životu v ČR

respektování práv kolegů, zejména pořádku a klidu pro nezbytný odpočinek při sdíleném ubytování

Adresa kanceláře:

Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň, 301 00

Telefon / Email

+420 371 585 122
personalni@cehia-pa.cz

Cehia PA s.r.o., se sídlem Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36600

Fakturační údaje:
IČ: 072 94 611, DIČ: CZ07294611

Bankovní spojení: 284684829/0300 vedeném u ČSOB a.s.