Zajistíme Vám:

 • Dopravu – Zajistíme Vám dopravu z Rumunska do Plzně a zpět. Zajistíme dopravu do zaměstnání, k lékaři, případně na důležité úřady.
 • Ubytování – ubytování zajišťujeme v bytech, případně rodinných domech v okolí, nebo dojezdové vzdálenosti Vašeho zaměstnání. Počet lidí, kteří sdílí ubytování je vždy omezen dle velikosti nemovitosti. Respektujeme společné ubytování rodin, manželů a partnerů tak, aby měl každý potřebné soukromí. Případně Vám pomůžeme s vyhledáním adekvátního ubytování, pokud se rozhodnete dlouhodobě žít v Plzni také s dětmi. Individuální ubytování finančně podporujeme. V každém ubytování je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení na internet.
 • Zálohy na potraviny v prvních 4-6 týdnech poskytujeme novým zaměstnancům zálohy na potraviny ve výši 1000,-Kč/týden/os. Výplata zálohy je v pátek, dokud nebudete plně soběstační z vlastního příjmu. Zálohy se odečtou z následující mzdy za celý odpracovaný měsíc.
 • Komunikaci – většina dokumentů, které podepisujete s naší agenturou práce, jsou dvojjazyčné. V případě podpisů na úřední formuláře k zajištění zákonné agendy vše vysvětlí a přeloží Váš koordinátor, takže stále rozumíte všemu, co podepisujete.
 • Péči – po celou dobu se o Vás bude starat přidělený koordinátor, který je k dispozici v pracovních i mimopracovních činnostech, například v adaptaci na nové prostředí.
 • Výplatu – výplatním dnem je 25. den v měsíci. Výplatu Vám můžeme poskytnout na vybraný účet nebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti zajišťuje vždy koordinátor. K výplatě poskytujeme dle stanovených pravidel bonus až 2500,-Kč/měs.

Od Vás očekáváme:

 • kvalitně a kvantitativně dobře odvedenou práci
 • plnění přidělených úkolů přímým nadřízeným ve firmě, kde budete pracovat
 • dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výkonu zaměstnání
 • obecné dodržování společenských a kulturních norem odpovídajících životu v ČR
 • respektování práv kolegů, zejména pořádku a klidu pro nezbytný odpočinek při sdíleném ubytování