Jednatel společnosti: Jaromír Nejedlý

Asistent jednatele: Marek Konečný

Hlavní koordinátor: Valentin Boancas


Cehia PA s.r.o., Františkánská 120/7, 301 00 Plzeň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36600

Fakturační údaje IČ: 072 94 611, DIČ: CZ07294611

Bankovní spojení: číslo účtu 284684829/0300 vedeném u ČSOB a.s.Kontaktní formulář: