Při výběru agentury byste měli dbát na pár skutečností, které pro Vás mohou být zásadní při další práci.

Naše agentura má platné povolení, které si ověříte na webových stránkách www.mpsv.cz, kde najdete i další rady k zaměstnání.

Níže jsou k dispozici potvrzení pojišťovny k uzavřeným smlouvám s agenturou, povolení Generálního ředitelství ÚP ČR
Oddělení agentur práce a Certifikát prověřené společnosti.  Splňujeme tedy všechny zákonné povinnosti.

Adresa kanceláře:

Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň, 301 00

Telefon / Email

+420 371 585 122
personalni@cehia-pa.cz

Cehia PA s.r.o., se sídlem Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36600

Fakturační údaje:
IČ: 072 94 611, DIČ: CZ07294611

Bankovní spojení: 284684829/0300 vedeném u ČSOB a.s.